קורס נגישות בראי החוק

Home / קורס נגישות בראי החוק

נגישות וחקיקה

קורס ראשון וייחודי מסוגו בארץ בתחום הנגישות

דרכים לזיהוי הפרות של זכויות בתחום הנגישות.

 

 מיועד לעורכי דין, יועצים לדיני נגישות, מורשי נגישות שירות/מתו"ס.

 

המחוקק קבע רמות נגישות שונות בהתאם לאפשרות ליישם את הנגישות ביחס לערכים נוספים שביקש המחוקק לשמור.
כדי לזהות אם קיימת הפרה של זכות בתחום הנגישות, חובה תחילה לאתר אם קיימת חובה לקיים אותה וכיצד היא מוגדרת. רק אם נדע מהם חוקי המשחק הרלוונטיים למצב מסוים, נוכל אכן לקבוע כי קיימת הפרה.
מפגשים אלו באים לערוך סדר במבוך החקיקה כדי לסייע למשפטן/יועץ לדייק בממצאיו והנחיותיו.
בחלק נוסף של הקורס, נכיר את הפעולות הסטטוטוריות שהגופים השונים אמורים ליישם וכך נוכל להבדיל בין כשלים נקודתיים וגישה כוללנית בנושא שמירת זכויותיהם של אנשים עם מוגבלויות.
חלקו האחרון של הקוס מאפשר הצצה לפן הטכני של המאפיינים שיוצרים את רצף הנגישות באופן שיאפשר לנו לזהות כשלים בשל חוסר המצאות של מרכיבים לאורך הרצף או כשלים במרכיבים מיושמים באופן שאינם משמשים בפועל את מטרתם ובהתאם לכך, פוגעים ברצף הנגישות.
כבכל תחום המגיע להגדרה באמצעות חוקים ותקנות, מסתבר כי זה אינו פשוט כפי שזה נשמע בתחילה.

מהות 

הקורס בא לסייע לכל העוסקים בתחום יישום הנגישות ושמירה על זכויותיהם של אנשים עם מוגבלויות, למפות את הדרישות הנכונות החלות על גופים או מתחמים שונים וכן להכיר במעט את מרכיבי הנגישות עצמם.

קהל היעד 

הקורס מיועד למורשי נגישות שירות ומתו"ס, יועצים לדיני נגישות, עורכי דין, יועצים משפטיים.

ריכוז אקדמי 

הקורס יועבר על ידי מיטב המרצים בתחום זה בארץ,

רכז אקדמי ומרצה – אדריכל אריאל גרדשטיין, מורשה נגישות שירות ומתו"ס.

תכני הקורס

הגיון החקיקה בתחום הנגישות;

 1. מהי החקיקה הדנה בנגישות
 2. הלוגיקה שמאחורי החקיקה והתקינה בתחום הנגישות
 3. אלו חוקים ותקנות חלות על אילו סוגי מתחמים ושירותים
 4. מיהם הגופים הנדרשים לעמוד בדרישות הנגישות
 5. מתי אותם גופים נדרשים לעמוד בדרישות.

פעולות סטטוטוריות מחויבות ליישום מתוקף תקנות בתחום הנגישות;

 1. פעולות מחויבות ליישום מתוקף תקנות:
 2. תקנות התכנון והבניה.
 3. התאמות נגישות למקום ציבורי שהוא בניין קיים.
 4. התאמתות נגישות למקום ציבורי שאינו בניין
 5. נגישות לאתר
 6. התאמות נגישות לשירות
 7. התאמת נגישות לשירות בריאות ולמקום נתינתן

מרכיבי נגישות סטנדרטיים;
i . מהם המרכיבים המבטיחים את רצף הנגישות במתחם:
1 . רצף מרכיבי נגישות מתו"ס
2 . רצף מרכיבי נגישות השירות

ii . פרוט טכני של מרכיבי נגישות סטנדרטיים והאופן לשימוש בהם על ידי אנשים עם
מוגבלויות:
1 . שירותים נגישים.
2 . מקלחות ומלתחות
3 . דלתות ומעברים
4 . חניות נגישות, מעברי חצייה ומדרכות
5 . מעליות נגישות
6 . מדרגות וכבשים נגישים
7 . מעברים ופתחים

מידע נוסף

משך הקורס 20 שעות אקדמאיות.

 • מסלול בוקר – 3 מפגשים, 7 ש"א כל מפגש, יתקיים אחת לשבוע בין השעות 09:30 ועד 14:30.

או

 • מסלול ערב – 4 מפגשים, 5 ש"א כל מפגש, יתקיים אחת לשבוע בין השעות 16:00 עד 20:30.

המשתתפים יקבלו תעודת סיום קורס וחומרי הדרכה.

למסיימים, תינתן תעודת בוגר קורס נגישות בראי החוק.

דרישות הקורס השתתפות פעילה לפחות ב 80% ממפגשי הקורס וביצוע מטלות מקצועיות בהתאם לדרישות המרצים.

מארגן הקורס שומר לעצמו את הזכות לשנות ולהתאים את מועדי ותכני הקורס.

טופס התעניינות 

רכז אקדמי ומרצה – אדריכל אריאל גרדשטיין

 אדריכל אריאל גרדשטיין, מורשה נגישות שירות ומתו″ס.

אדריכל אריאל גרדשטיין, מורשה נגישות שירות ומתו″ס.