קורס סייבר לדירקטורים ונושאי משרה

סייבר לדירקטורים ונושאי משרה

לאורך השנים התגלתה עוצמת הנזק של הפשיעה הקיברנטית בעולם. גניבת מידע בעלות של מיליארדי דולרים, גרימת נזק בלתי הפיך לארגונים, פגיעה באמינות של המערכות.

הנזק יגדל ביחס ישר להגדלת התלות במחשוב.

בנוסף לאיום הגובר והמתמיד, נושאי משרה רבים אינם מודעים להיקף אחריותם בגין מחדלים, ליקויים בטיחותיים ותקלות שונות במקום עליו הם ממונים, בין במישרין ובין בעקיפין ולכן יש צורך לעורר את המודעות לנושא איומיי הסייבר בחברות.

מהות 

במסלול סייבר לדירקטורים ונושאי מישרה נעבור על מושגיי יסוד, ניהול החברה לפני, במהלך ולאחר מתקפה, החקיקה החדשה בתחום והאחריות המוטלת על נושאי המשרה בחברה.

קהל היעד 

הקורס מיועד לדירקטורים ולבעלי משרה בארגון לרבות מנהלים, ויועצים משפטיים, בעלי מקצועות חופשיים עצמאיים, רואי חשבון ועוד.

דרישות קדם:

 • אנגלית ברמה טובה.
 • תפקיד של דירקטור או נושא משרה בחברה.
 • אין צורך בידע מוקדם של עולם הסייבר.

ריכוז אקדמי

הסדנה תועבר על ידי מיטב המרצים בתחום זה בארץ,

ריכוז אקדמי – אתי ברגר,מומחית לפרטיות באספקטים המשפטיים והטכנולוגים.

תכני הקורס

הקדמה

 • מבוא לסייבר והכרות עם מושגיי יסוד.
 • השחקנים השונים בעולם הסייבר:
  • איומים איומים תוך ארגוניים וחוץ ארגוניים
  • הגנות מתודולוגיות ופתרונות

נוזקות

 • סוגיי נוזקות
 • תוכנות כופרה ניתוח – Case study

 

העובדים בחברה

 • התנהלות מול עובדים פנים ארגוניים
 • עבודה עם עובדיי מיקור חוץ

Response management

Response management methodology

SIEM/SOC

Data Sharing

 

תקנים וסטנדרטים

 • תקנים וסטנדרטים שכיחים בתחום אבטחת המידע
 • PRIVACY BY DEFAULT
 • PRIVACY BY DESIGN

רגולציית והשפעתן על החברה

 • תקנות הגנת הפרטיות )אבטחת מידע(, התשע"ז- 2017
 • רגולציית הפרטיות באירופה – GDPR

 

אחריות דירקטורים ונושאיי משרה

 • אחריות הלכה למעשה
 • ביטוח סייבר
 • המלצות מעשיות
 • CASE STUDY

מידע נוסף 

משך הקורס 12 שעות אקדמאיות.

מסלול בוקר – 2 מפגשים, 6 ש"א כל מפגש, יתקיים אחת לשבוע בין השעות 09:00 עד 13:15.

המשתתפים יקבלו תעודת סיום קורס וחומרי הדרכה.

מסיימים, תינתן תעודת בוגר קורס התמודדות עם איומי סייבר מותאם לדירקטורים ונושאי משרה.

דרישות הקורס השתתפות פעילה בלפחות 80% משעות ההכשרה בקורס וביצוע מטלות מקצועיות.

מארגן הקורס שומר לעצמו את הזכות לשנות ולהתאים את מועדי ותכני הקורס.

טופס התעניינות 

פרטים אודות הקורס הקרוב  

ריכוז אקדמי – אתי ברגר

 מומחית סייבר אתי ברגר

מומחית סייבר אתי ברגר