הכשרת עובדים בגוף המספק שירות ציבורי
פוסט

הכשרת עובדים בגוף המספק שירות ציבורי

הכשרת עובדים בגוף המספק שירות ציבורי גוף המספק שירות ציבורי המעסיק 25 עובדים ומעלה חייב למנות רכז נגישות. הפרת תקנה זו מהווה עוולה אזרחית ותגרור אחריה קנס של 50,000 ₪ ללא הוכחת נזק (כ-62,000 ₪ כולל ההצמדה). גוף המעסיק 100 עובדים ומעלה חייב למנות ממונה תעסוקה. א.   רקע חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות תשנ"ח-1998...

חובת מינוי רכז נגישות
פוסט

חובת מינוי רכז נגישות

חובת מינוי רכז נגישות גוף המספק שירות ציבורי המעסיק 25 עובדים ומעלה חייב למנות רכז נגישות. הפרת תקנה זו מהווה עוולה אזרחית ותגרור אחריה קנס של 50,000 ₪ ללא הוכחת נזק (כ-62,000 ₪ כולל ההצמדה). גוף המעסיק 100 עובדים ומעלה חייב למנות ממונה תעסוקה. א.   רקע חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות תשנ"ח-1998 והתקנות שתוקנו...

הרביזיה החדשה בהנגשת שירותי האינטרנט
פוסט

הרביזיה החדשה בהנגשת שירותי האינטרנט

רביזיה מאוזנת בהנגשת שירותי האינטרנט לאנשים עם מוגבלות – "זה נהנה וזה לא חסר" א.   הקדמה חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות – תשנ"ח 1998 (להלן: "החוק") על תקנותיו השונות, קובע את החובה להנגיש מקומות ציבוריים ופרטיים. בכלל זה נקבעה חובת הנגשת המקום, הנגשת השירות והנגשת המידע. יש להתאים את הנהלים הפנימיים, המבנים והפלטפורמות השונות בהם ניתן השירות לרבות אתר האינטרנט, על...

התאמות נגישות לשירות-רקע וסקירה
פוסט

התאמות נגישות לשירות-רקע וסקירה

התאמות נגישות למידע – רקע וסקירה החל מ 1 ביולי 2015 – מידע הנמסר לציבור אודות כל שירות ציבורי וכחלק ממנו – חייב להיות מונגש הפרת תקנה זו מהווה עוולה אזרחית ותגרור אחריה קנס של 50,000 ₪ ללא הוכחת נזק (כ-62,000 ₪ כולל ההצמדה). א.   רקע אוכלוסיית האנשים עם מוגבלות מוגדרת כקבוצת המיעוט הגדולה ביותר...

תקנות נגישות לשירות-רקע וסקירה
פוסט

תקנות נגישות לשירות-רקע וסקירה

תקנות הנגישות לשירות – רקע וסקירה א.  רקע ע"פ נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, חיים כיום בישראל למעלה מ- 1,600,000 אנשים עם מוגבלות (פיזית, חושית, שכלית, נפשית ומוגבלות כתוצאה מתחלואה כרונית) המהווים כ- 20%  מהאוכלוסייה. תקנות הנגישות לשירות,[1] אשר נכנסו לתוקף ביום 25 באוקטובר 2013, חוקקו מכוח חוק השוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות,[2] והן עוסקות ברובן בהסרת...